• ราคาทองคำ 96.5%
  • ทองรูปพรรณ
  • ขายออก 20,800
  • รับซื้อ 19,650
  • ทองคำแท่ง
  • ขายออก 20,150
  • รับซื้อ 20,050
  • ประจำวันที่ 21 / 01 / 2018
  • เวลา 10:35
  • การปรับเปลี่ยน
  • ระหว่างวัน 0