Member Card

members-card

สิทธิประโยชน์สินค้าประเภททองคำ

 • ฟรี ค่ากำเหน็จ เมื่อซื้อทองคำรูปพรรณค่ากำเหน็จไม่เกิน 1,000 บาท เดือนละ 1 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 1บาท
 • ฟรี อัดกรอบพระพลาสติก 1 กรอบ
 • รับสิทธิ พิเศษในการสั่งจองสินค้าในเครือ NGG รุ่นจำนวนจำกัด
 • รับสิทธิ เปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน ( สินค้าสภาพ 100 %และน้ำหนักทองเท่าเดิม)
 • ลดค่ากำเหน็จ 40 % ชิ้นถัดไป เมื่อซื้อสินค้าชิ้นแรกในราคาปกติ
 • ส่วนลด on top 3% จากส่วนลดปกติตามกำหนด (รับสิทธิ โดยนับ 7 วันก่อนและหลังวันเกิด)
 • รับสิทธิ ส่วนลดค่าแรง 20 %
 • รับสิทธิ ตรวจเช็คเบื้องต้น และ ทำความสะอาด

สิทธิประโยชน์สินค้าประเภทเพชร-พลอย

 • ฟรี ค่าออกแบบเครื่องประดับ เมื่อสั่งผลิตสินค้ากับทาง NGG
 • รับสิทธิ พิเศษในการสั่งจองสินค้า รุ่นจำนวนจำกัด
 • รับสิทธิ เปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน ( สินค้าสภาพ 100 %)
 • ส่วนลดซื้อสินค้าสูงสุด 30% ( เฉพาะสินค้าบางรายการ )
 • ส่วนลด on top 3% จากส่วนลดปกติตามกำหนด (รับสิทธิโดยนับ 7 วันก่อนและหลังวันเกิด)
 • รับสิทธิ ส่วนลดค่าแรง สูงสุด 25 %
 • รับสิทธิ ตรวจเช็คเบื้องต้น ทำความสะอาดและชุบใหม่ ( ไม่รวมเพชรหลุดหายจากลูกค้า)

สิทธิประโยชน์สินค้าประเภทนาฬิกา

 • รับสิทธิ พิเศษในการสั่งจองสินค้า รุ่นจำนวนจำกัด
 • ฟรี เปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน ( สินค้าสภาพ 100 %)
 • ส่วนลดซื้อสินค้าสูงสุด 30% หรือสินค้าจัดรายการพิเศษตามกำหนด
 • รับสิทธิ เพิ่มระยะเวลารับประกันคุณภาพนาฬิกจากเดิม อีก 1 ปี
 • ส่วนลดเพิ่ม on top 5% จากส่วนลดปกติตามกำหนด ในการซื้อครั้งถัดไป
 • รับสิทธิ ส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่ สูงสุด 20 %
 • รับสิทธิตรวจเช็คและทำความสะอาด ฟรี