ทองคำ 96.5%
ขายออก
รับซื้อ
ทองคำรูปพรรณ
19500
19000
ทองคำแท่ง
19500
19400
ช่วงเวลาประจำวันที่
2018-03-18 09:56:51
การปรับเปลี่ยนระหว่างวัน
0
หน่วย:บาท