• ราคาทองคำ 96.5%
  • ทองรูปพรรณ
  • ขายออก 19,500
  • รับซื้อ 19,000
  • ทองคำแท่ง
  • ขายออก 19,500
  • รับซื้อ 19,400
  • ประจำวันที่ 18 / 03 / 2018
  • เวลา 09:56
  • การปรับเปลี่ยน
  • ระหว่างวัน 0