• ราคาทองคำ 96.5%
  • ทองรูปพรรณ
  • ขายออก 20,600
  • รับซื้อ 19,100
  • ทองคำแท่ง
  • ขายออก 20,100
  • รับซื้อ 20,000
  • ประจำวันที่ 23 / 10 / 2017
  • เวลา 09:59
  • การปรับเปลี่ยน
  • ระหว่างวัน 50